Welkom

Schooljaar 2021 - 2022

NIEUWSBRIEF OUDERS

EETFESTIJN

 

WIJ BOUWEN AAN EEN WARME SCHOOL

Beste ouders,

Op woensdag 1 september 2021 opent onze school weer haar deuren. Na een deugddoende vakantie staan alle juffen en meesters opnieuw klaar om er een fantastisch schooljaar van te maken.
Dit jaar is het centrale thema “WIJ BOUWEN AAN EEN WARME SCHOOL”.
Wij hopen een schooljaar tegemoet te gaan waar corona stilaan een herinnering wordt. Toch dienen we dit schooljaar nog enkele veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
Zo bestaat er voor de ouders nog steeds mondmaskerplicht, dit zowel binnen het schoolgebouw als buiten op het schooldomein. Concreet betekent dit dat ouders bij het brengen en ophalen van de kinderen een mondmasker dienen te dragen. Ook bij oudercontacten wordt het mondmasker ten alle tijden gedragen, ook al zit u neer.
Derden worden nog steeds zoveel mogelijk geweerd op het schooldomein. Dit betekent dat personen die niet op het schooldomein aanwezig dienen te zijn, hier ook geen toegang tot verleend zal worden. Enkel als dit bijdraagt tot het behalen van de leerplandoelstellingen of in functie van de begeleiding van de leerlingen.
Op de parking kan er nog steeds niet geparkeerd worden.
De circulatieregeling voor het betreden van de school is dit schooljaar nog steeds van kracht. Via de parking komt u de school binnen en via de brandweg langs de kleuterschool verlaat u het schooldomein.
Rondlopen in de gangen of op de speelplaats is voor ouders nog steeds niet toegestaan, tenzij u de toegang verleend wordt in bepaalde gevallen.
Mogen wij u ook vragen om het schooldomein zo snel mogelijk te verlaten bij het brengen en ophalen van de leerlingen.
In afwachting van verdere versoepelingen van de coronamaatregelen, hopen wij op een fijne samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Schooljaar 2020-2021

NATIONALE PYJAMADAG - BEDNET

Op vrijdag 12 maart 2021 nemen wij met onze school deel aan de nationale pyjamadag van Bednet. Dit jaar is het thema dromen. Want ook zieke kinderen hebben dromen en die kunnen ze van thuis uit waarmaken. Bednet zorgt er namelijk voor dat ze mee zijn met de les en al de rest, zodat zij later sterk in hun schoenen staan. Daarom mogen de leerlingen verkleed naar school komen in pyjama, maar ook in hun droomberoep. Door mee te doen steunen we zieke kinderen en maken we Bednet meer bekend. Zodat ze nog meer kinderen kunnen helpen.

INSCHRIJVINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS

Beste ouders van het 6de leerjaar,


Op het einde van dit schooljaar zet uw kind de stap naar het secundair onderwijs.
Onze school en het CLB-team ondersteunen u hierbij.

Meer informatie leest u hier.

SCHOOLFOTOGRAAF

Beste ouders,

Door covid-19 maatregelen wordt de komst van de schoolfotograaf op 1 februari 2021 geannuleerd.

UPDATE covid-19

Beste ouders en leerlingen,

De Kerstvakantie loopt stilaan op zijn einde en de Corona cijfers in ons land blijven gelukkig nog steeds dalen. Hoera! Dat willen we zeker zo houden.

Lees hier verder.

AFSTANDSONDERWIJS 6de leerjaar

AFSTANDSONDERWIJS 4de leerjaar

RODE NEUZEN DAG

Beste ouders,

De Rode Neuzen Dag heeft al enkele grote stappen gezet om psychische problemen bij jongeren bespreekbaar te maken. Ze merken dat nog te veel leerlingen zich alleen voelen met hun problemen en te weinig openlijk kunnen praten over dit onderwerp op de plaats waar ze het liefst geholpen willen worden, namelijk op school.

Meer informatie kan je hier lezen.

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS


 



Beste ouders,

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Op dinsdag 1 september 2020 starten wij opnieuw voltijds d.w.z. dat de leerlingen 5 dagen per week naar school kunnen.

De school begint om 8u40 en eindigt om 15u10. De basisschool (kleuter- en lagere school) kan enkel via de parking langs de Jean Jacqminstraat betreden worden. De leerlingen van de lagere school worden aan de groene poort ter hoogte van de blauwe containers afgezet. De jongste kleuters worden aan het kleine zwarte poortje aan de refter afgezet. De kleuters van de tweede en derde kleuterklas en de leerlingen van het eerste leerjaar worden via de grote zwarte poort afgezet. Ouders betreden de speelplaats niet! De school wordt via de brandweg langs de kleuterschool verlaten.

Mondmaskers zijn verplicht voor ouders. Leerlingen van de basisschool hoeven geen mondmasker te dragen.
Handhygiëne blijft belangrijk. We vragen aan de leerlingen om steeds de handen te desinfecteren alvorens het schooldomein te betreden.
In de maand september zullen er geen broodjes en soepen beschikbaar zijn. Gelieve je kind steeds een lunchpakket mee te geven.

Met vriendelijke groet

Het Leerboomteam


Bereikbaarheid CLB tijdens Corona