Kinderopvang

Infobrochure schoolopvang | Schooljaar 2019-2020 | 2,5 tot 12 jarigen

In opdracht van de school De Leerboom verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school.
In deze brochure kan u meer informatie terugvinden.
Heeft u nog vragen, dan kan u altijd contact opnemen met de volgende personen:
1. Infano vzw

Teambegeleider – coach Ster Algemeen Zuid
Gsm nummer TC: 0499/52.91.84
Mailadres TC: tcsteralgemeenzuid [at] infano.be

Regiocoördinator Ster Algemeen Zuid
Gsm nummer RC: 0484/58.07.27
Mailadres RC: deroysofie [at] infano.be

1. Opvangmomenten
Exacte openingsuren en gsmnummer van de opvang: Zie bijlage.
’s Morgens wordt er vanaf 7u opvang  voorzien door Infano.
’s Avonds begint de opvang een kwartier na het beëindigen van de lestijden en duurt tot 18u.
De school is verantwoordelijk voor de opvang tijdens het eerste kwartier na de lessen.
2. Breng- en afhaalmomenten
Bij het brengen en afhalen van de kinderen dienen de ouders zich telkens eerst aan te melden bij de begeleid(st)er. Na het uitscannen van het kind ‘s avonds is de ouder verantwoordelijk.
Indien derden de kinderen komen afhalen, moet dit schriftelijk worden gemeld (briefje met handtekening of in de schoolagenda) en moeten betrokkenen zich aan het onthaal melden. Indien deze communicatie niet is gebeurd, zal de begeleiding het kind ook niet meegeven en zullen de ouders worden gecontacteerd.
Wanneer het kind alleen de opvang mag verlaten (deelname aan culturele, sportieve of een andere activiteit of om zelfstandig huiswaarts te keren) dient dit schriftelijk door de ouders meegedeeld te worden. De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.
3. Afspraken in de opvang
In de opvang zijn er afspraken om de opvang op een kwalitatieve en structurele manier te laten verlopen. Infano vzw zorgt ervoor dat de normen en waarden van de school en Infano vzw hierin verweven zijn. We verwachten dat alle betrokken partijen deze respecteren. Bij nalatigheid zal men overgaan tot een persoonlijk gesprek.
4. Ouderbijdragen
De opvang wordt dagelijks geregistreerd per opvangmoment: Zie bijlage.
Als je als ouder door onvoorziene omstandigheden niet voor sluitingstijd je kind(eren) kan ophalen in de opvang, moet je de opvang contacteren via het gsmnummer: Zie bijlage.
Ouders die niet verwittigen moeten een supplement van € 3 per begonnen kwartier, per kind betalen.
Herhaaldelijk te laat komen, kan leiden tot weigering in de opvang.
5. Tarieven schooldagen
De opvang wordt berekend per begonnen half uur:
  • Basis: € 0.95 per begonnen halfuur
  • Vanaf 2 kinderen: € 0.76 per begonnen halfuur
6. Facturatie

De maandelijkse rekening wordt bij voorkeur verstuurd via mail. Zo niet wordt de rekening via het kind meegegeven in de boekentas.
Wenst u een extra detail van de geregistreerde tijden, bezorg ons dan via het contactformulier op onze website (www.infano.be) uw mailadres of via facturatie [at] infano.be. U ontvangt voortaan alle facturen per mail met extra informatie over de tijden waarop uw kind in de opvang verbleef.
Wenst u uw rekeningen per domiciliëring te betalen, bezorg ons via het contactformulier op onze website (www.infano.be) of via facturatie [at] infano.be uw IBANrekeningnummer. Informatief zal u uw rekening inclusief detailopgave van de geregistreerde tijden per mail ontvangen.
Bij het document voor aanvraag tot terugbetaling (Vb.: VDAB) dient u steeds de factuur of verwijzing naar de factuur te vermelden. Enkel als de betaling in orde is kan dit worden ingevuld. Zorg ervoor dat u steeds de gestructureerde mededeling gebruikt bij overschrijving.
Aan de opvangkosten is een fiscaal voordeel verbonden voor de ouders.
Indien u vragen hebt omtrent uw factuur kan u ons contacteren via het contactformulier op de website (www.infano.be) of via facturatie [at] infano.be. Telefonisch te bereiken op 025827262 – Optie 1 van maandag tot vrijdag van 08.30 – 12.30 uur en bijkomend op dinsdagavond van 17.00 – 19.30 uur.

7. Activiteiten en huiswerktoezicht
De opvang biedt de mogelijkheid om huistaken en lessen te laten maken voor de kinderen van de lagere school. Er wordt niet in alle scholen begeleiding gedaan, soms is er alleen toezicht: Zie bijlage. De kinderen zorgen ervoor dat ze hun materiaal bij hebben en dat ze zich in stilte kunnen bezighouden na hun huistaak.
Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen worden er activiteiten georganiseerd per maandthema. In de school aan het infobord of inforaam vind je het maandthema terug.
8. Wat bij ongeval of ziekte?
In het belang van je kind en de andere kinderen in de opvang is het belangrijk de dienst te informeren over medische problemen van je kind, die een gevaar kunnen betekenen voor de andere kinderen, voor de begeleid(st)ers of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleid(st)ers vragen.
Ouders worden verzocht hun arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Wanneer het kind tijdens de opvang toch medicatie moet nemen, kan dit enkel op medisch voorschrift. De arts geeft toelating aan de begeleiding om bepaalde medicatie toe te dienen.
Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij onmiddellijk contact op met één van de ouders. Wij vragen om je kind zo snel mogelijk af te halen.
Hoewel de dienst de veiligheid van de kinderen moet garanderen, kan een ongeluk tijdens het spelen nooit uitgesloten worden. Bij een ongeval verwittigen wij de ouders of een andere contactpersoon. Indien de ouders niet onmiddellijk bereikbaar zijn, nemen we contact op met een arts of met de hulpdiensten in geval van noodsituaties.
De kinderen zijn verzekerd door de schoolverzekering tegen lichamelijke ongevallen wanneer zij onder toezicht staan van het personeel.
Schade aan brillen en kledij wordt niet vergoed.
9. Schoolvrije dagen en vakantiewerking
Infano vzw organiseert ook opvang tijdens schoolvrije dagen.
De opvang is telkens van 07u00 – 18u00.
De ouders moeten vijf werkdagen vooraf inschrijven via de website van Infano (www.infano.be). U klikt verder op het tabblad
2,5 – 12 jaar, nadien klikt u onderaan de pagina op binnenschoolse kinderopvang. Er verschijnt een geel tabblad met inschrijvingen schoolvrije dagen. Gelieve alle gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Daarna dient u het formulier in.
Tijdens de vakantiewerking vindt de opvang plaats in de Zilverberk te Halle. Het adres is: Pastoor Bernaertstraat 28, 1500 Halle
10. Annulering en wijziging inschrijving van schoolvrije dagen en vakantiewerking
Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid of afwezigheid van het kind tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen, moet schriftelijk één dag vooraf doorgegeven worden via mail naar de coördinator. Als u dat niet doorgeeft, dan wordt er een administratieve boete aangerekend. Als je een medisch attest kan voorleggen, vervalt deze boete.
11. Privacy
Bij Infano vzw wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze kinderen en ouders. In het privacyreglement is beschreven hoe Infano vzw omgaat met haar kind- en oudergegevens en wat de rechten zijn van de ouders. Voor vragen kan u steeds terecht op het centrale nummer 025827262.