Welkom

STAKINGSAANZEGGING VOOR  WOENSDAG 16/05/2018

Ongetwijfeld heb je in de media al vernomen dat de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend voor woensdag 16/05/2018.

Uit een personeelsbevraging en uit overleg met de vakorganisatie blijkt dat het aantal stakende personeelsleden in onze school erg gering is.

Het normale lesverloop  zal dus amper verstoord worden. We verwachten die dag dan ook alle leerlingen op school. De kinderen van wie de klasleerkracht wel staakt, zullen opgevangen worden.

We doen er alles aan om zoveel mogelijk de lessen normaal te laten verlopen, maar wij respecteren uiteraard ook het stakingsrecht van onze personeelsleden.


Inschrijven in basisschool De Leerboom

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen/ kinderen van het personeel:

- Van 15 januari 2018 (8.00u) tot en met 2 februari 2018 (20.00u):  aanmelden via de website http://www.basisschool-aanmelden.be/
- Indien ouders hulp nodig hebben met het digitaal aanmelden kunnen ze in het secretariaat van onze school terecht.
- Indien u na aanmelding een bericht ontvangt dat uw kind op onze school een plaats krijgt, kan de inschrijving voltooid worden op het secretariaat van de school. Gelieve hiervoor een afspraak te maken. De inschrijvingen vinden plaats van 22 februari 2018 tot en met 14 maart 2018. Op donderdag 1 maart 2018 kan dit tot 18u30.

Voor alle andere kinderen die nog niet naar school gaan of willen veranderen van school:

- Tijdens de infodag op woensdag 21 februari 2018 is er de mogelijkheid om de klassen te bezoeken vanaf 9u00 tot 11u30.
- Ook is er een infoavond op donderdag 22 februari 2018 om 19u00, hierbij is er mogelijkheid tot vragen stellen, maar zijn geen klasbezoeken mogelijk.

Gelieve u vooraf in te schrijven via mail secretariaat.de.leerboom [at] ringscholen.be of telefoon nr. 02/363 82 42

- Van 19 maart 2018 (8.00u) tot en met 6 april 2018 (20.00u): aanmelden via dezelfde bovenstaande website.
- Indien nieuwe ouders hulp nodig hebben met het digitaal aanmelden kunnen ze op het secretariaat van onze school terecht.
- Na succesvolle aanmelding, kan de inschrijving voltooid worden op het secretariaat van de school vanaf 7 mei 2018 tot en met 30 mei 2018. Op donderdag 17 mei 2018 kan dit tot 18u30.
Gelieve hiervoor een afspraak te maken.

Vanaf 11 juni 2018: start van de vrije inschrijvingen.
Kinderen die niet aangemeld werden, kunnen worden ingeschreven indien er nog vrije plaatsen zijn.

Nieuws

(Nieuwsberichten, Nieuwsbrieven, Evenementen, Uitstappen, Projecten, ...)