Oproep tot kandidaatstelling verkiezing schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies.
De schoolraad is samengesteld uit:
-    3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van regelmatige leerlingen.
-    3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel
-    2 meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.
-    De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

GWP 4de leerjaar - Nassogne

Morgen vertrekt het 4de leerjaar naar Nassogne

Adres :                    Camping Fontaine Monseu

                               Rue du Thier Des Gattes 1

                               6950 Nassogne

Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen slapen

Pagina's

Abonneren op Basisschool De Leerboom RSS