UPDATE: Laatste richtlijnen - noodopvang

UPDATE

Beste ouders

Vrijdag kreeg u een officieel schrijven waar gevraagd werd
naar een attest van de werkgever wanneer u uw kinderen in de opvang wil plaatsen.
Vandaag zijn er nieuwe richtlijnen gekomen en is dit niet meer nodig.
U hoeft geen attest van de werkgever in te dienen indien u beroep wil doen op de opvang.
De school voorziet opvang tijdens de normale schooluren.
Voor- en naschoolse opvang wordt door Infano gedaan.

Het Leerboomteam


Beste ouders,

Gelieve het formulier in bijlage van de brief ingevuld terug te bezorgen aan de school indien u gebruik wenst te maken van de noodopvang op school.

Het Leerboomteam