Opstart school vanaf 15 mei

Beste ouder,

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei 2020 krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.
Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen:

    de leerlingen die opnieuw les krijgen op school
    de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?

Bekijk en lees alles na in de brief aan de ouders die u hieronder terug kan vinden.