Hierbij een belangrijk bericht voor alle scholen van Halle

De lokale veiligheidscel van de stad heeft vanmorgen beslist om voorlopig geen bijkomend burgemeestersbesluit te nemen om een mondmasker in schoolomgevingen te verplichten. Men wacht de eerste week van de opstart van de scholen af vooraleer eventueel een bijkomend burgemeestersbesluit te nemen over een mondmaskerplicht rond de scholen.

De regels van de Vlaamse overheid zijn duidelijk: ouders moeten een mondmasker dragen als ze hun kinderen komen ophalen of afzetten. De stad zal over deze regels vanuit de stad nog proactief communiceren.

Als blijkt dat ouders de regels niet goed naleven, zal de burgemeester een bijkomend besluit nemen.