Herinnering facultatieve/pedagogische studiedag

Beste ouders,

Zoals reeds eerder vermeld op de kalender is er op maandag 23 maart 2020 een facultatieve verlofdag en is de school volledig gesloten. Er is dus geen opvang, niet door Infano en niet door de leerkrachten.
Op dinsdag 24 maart 2020 is het pedagogische studiedag. Infano verzorgt dan de opvang en deze is betalend. Indien uw kind naar de opvang komt, dient u contact op te nemen met Infano (www.infano.be).

Het Leerboomteam