Kinderopvang

Onze opvang is betalend zowel ’s morgens als ‘s avonds. Er wordt 1,70 euro aangerekend per uur.
De juffen die de opvang voor hun rekening nemen zijn Virginie De Wit en An Willockx met ondersteuning van de leerkrachten.

’s Morgens gaat de opvang door in de klas van de opvang.
’s Avonds blijven de kinderen bij mooi weer vaak buiten spelen tot 15u35, bij slecht weer gaan ze meteen naar de klas.

De kleutertjes kunnen naar hartewens spelen, tekeningen maken...
De leerlingen van het 1ste tot 3de leerjaar gaan vanaf 15u35 met de leerkracht mee naar het klaslokaal van juf Els om daar hun huiswerk te maken. De leerlingen van het 4de tot 6de leerjaar gaan met de leerkracht mee naar het klaslokaal van meester Kevin. Na de huiswerkstudie vergezellen de lagereschoolkinderen de kleutertjes.

Vrijdag is een uitzondering en dan mogen de lagereschoolkinderen tijdens de studie in de grote turnzaal spelen (bij regenweer) of op de speelplaats
(bij mooi weer). Wij dringen er bij de ouders op aan om ’s avonds de kinderen steeds op tijd te komen afhalen!

Uren opvang
’s morgens : 7u00-8u00 betalend
’s avonds : 15u40-18u00 betalend