Niet-confessionele zedenleer

Leerkracht: L. De Doncker
Aantal uren 1e jaar: 2
Aantal uren 2e jaar: 2
Handboeken: Kinderen van de rekening / Kinderen... met de rekening 
Tijdschrift voor de leerlingen: "Prik"

Opmerkingen:

Wat omvat de cursus zedenleer? 

In de les zedenleer wordt er getracht de persoonlijkheid van alle leerlingen aan bod te laten komen. Er wordt gestreefd naar het leren luisteren, samenwerken en vergelijken met anderen om zo een eigen levensstijl op te bouwen, steunende op een menselijke en vrije keuze. Er wordt gestreefd naar het aanbrengen van zoveel mogelijk informatie zodanig dat de leerling zelf zijn keuze kan maken bij het vormen van een eigen mening. Hierbij staat steeds de mens centraal. Er wordt geen berope gedaan op godsdienstige verklaringen maar er wordt telkens geprobeerd een aanvaardbare verklaring of oplossing te vinden.

Sfeer: Een les wordt gemaakt door de leerlingen zelf.

Daarom:

- Wees steeds eerlijk tegenover jezelf, de leerkracht en elkaar.
- Bij problemen, raadpleeg onmiddellijk de leerkracht.
- Werk zo goed als je kunt (zedenleer is geen vak om "uit te rusten", wel om zelfstandig te leren denken en handelen.
- Zorg ervoor dat je je documentatie steeds bij hebt en dat je steeds je taken maakt.
   Werk steeds samen en met elkaar (solidariteit versterkt de groepsgeest)
- Domme vragen bestaan niet. Vraag liever teveel dan te weinig.
- Stoor de les niet door je te doen opmerken (op een negatieve manier).
- Een leerling zedenleer is een 'vrij' mens, dit betekent dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar daden.
   Dus... denk steeds na voor iets doet!

Thema's eerste observatiejaar:

- Ons vak zedenleer: Wat verstaan we onder de cursus zedenleer en onder
  'niet-confessionele' zedenleer.
- De identiteit: Zelfportret (Wie ben ik eigenlijk?)
- Bespreking van de klasregels
- Wij en onze school
- Hoe studeren?
- Wij en de dieren (dierenverzorging - dierenmishandeling - vivisectie)
- Pesten op school
- Kinderrechten.
- Kinderarbeid
- Kinderen en geweld
- Vrijetijdsbesteding
- Zakgeld
- Vrienden kiezen
- Kritisch TV kijken
- Racisme op school
- Muziek en idolenverering
- Puberteit: ik ben 12,13... Wat verandert er in mij?
- De bevruchting, de geboorte.
- Reizen en vakantie.

Thema's tweede jaar:

- Zonder moraal of zedenleer gaat het niet.
- Drugs: roken, alcohol, illegale drugs
- Puberteit
- Voorbehoedsmiddelen
- Abortus
- Aids
- Racisme
- Voedingsgewoonten bij de jeugd
- Muziek en idolen
- Kindermishandeling
- Incest
- Concentratiekampen
- Vandalisme