Wiskunde

Leerkrachten: C. Defloor, E. De Nutte, L. Devroede, A. Simons, W. Tobback, T. Vanzeebroeck
Aantal uren 1e jaar: 5
Aantal uren 2e jaar: 4
Handboeken:
1e jaar: getallenleer & meetkunde: Van Basis tot Limiet 1: werkboek 
2e jaar: getallenleer & meetkunde: Van Basis tot Limiet 2: werkboek

Opmerkingen: 

Enkele algemene doelstellingen vanuit het leerplan…

 • Basiskennis van wiskunde verwerven.
  Dit omvat: leren omgaan met symbolen, formules, begrippen en verbanden waarmee men getallenleer en meetkunde kan ontwikkelen.
 • Aantal wiskundige denkmethodes ontwikkelen.
 • Cijfer- en beeldeninformatie op een betekenisvolle manier hanteren.
 • Omgaan met de wiskunde als taal.
 • Vaardigheden ontwikkelen in het opolossen van problemen.
 • Verbanden leggen tussen wiskundige leerinhouden en andere vakdisciplines.
 • Technische hulpmiddelen gebruiken om wiskundige informatie te verwerven, om berekeningen uit te voeren.
 • Zelfvertrouwen en kritische zin ontwikkelen.
 • Laten ervaren dat wiskunde een dynamische wetenschap is en een belangrijke cultuurcomponent.
 • Natuurlijk omvat de wiskunde ook een aantal vakoverschrijdende doelstellingen waarbij ‘leren leren’, sociale vaardigheden,
  het opvoeden tot burgerzin en gezondheids- en milieueducatie zeer belangrijk zijn.


Belangrijke vakafspraken:

 • Verdeling van het aantal lesuren: 

in het 1e jaar gebeurt de verdeling van de 5 uren als volgt:
• 3u getallenleer
• 2u meetkunde

in het 2e jaar gebeurt de verdeling van de 4 uren als volgt:
• 2u getallenleer
• 2u meetkunde

 • Benodigdheden:

getallenleer: ringmap, leerboek en zakrekenmachine

meetkunde: ringmap, leerwerkboek, lat, passer, en geodriehoek

 • De agenda: een belangrijk communicatiemiddel is er iedere les bij!
 • Korte toetsen (5 minuten) worden vaak afgenomen. Deze toetsen worden niet verwittigd
  want je moet elke dag je les studeren en de gevraagde oefeningen maken.
  Regelmatig heb je korte & herhalingstoetsen, aangevuld met een grote herhalingstoets per rapportperiode.
 • Het rapportcijfer wordt bepaald door deze schriftelijke beurten. Er wordt tevens rekening gehouden met attitudes en gedrag.


Elke leerkracht hecht bijzonder veel belang aan de volgende attitudes: 

inzet:          tijdens de les en thuis.
orde:           in schriften, op toetsen en in de agenda
aandacht:   tijdens de les
stiptheid:    op tijd in orde zijn, alles bij hebben, elke les.
eerlijkheid: durven uitkomen voor je fouten
gedrag:       correct gedrag, tijdens de lessen, in de gangen… Je mag gerust opvallen maar … laat het positief zijn!

 • Op het rapport bij wiskunde vind je steeds een cijfer plus vakcommentaar.
  Lees aandachtig de vakcommentaar: het kan een waardering uitdrukken of er kan een advies in vermeld worden om beter te presteren!
 • Zeer belangrijk is ook aan de leerkracht zo vlug mogelijk te melden dat je problemen hebt met de leerstof.
  De leerkracht zal dan ook een afspraak met je maken om tijdens de pauze (speeltijd of middag), wat extra uitleg te geven.
  Je kan ook steeds deelnemen aan de inhaalles.
 • Voor meetkunde werken we soms in de mediatheek (programma GeoGebra). Ook hier zal je steeds aandachtig de instructies moeten volgen.


Succes bij het instuderen van de cursus wiskunde!
Samen maken we er aangename lessen van!