Protestantse godsdienst

Leerkracht: H. Krijnen
Aantal uren 1e jaar: 2
Aantal uren 2e jaar: 2
Handboeken: Geen handboek, eigen werkbladen

Opmerkingen:

Wat is Protestantisme?

Voor velen van u is dit misschien niet zo’n bekende godsdienst. Toch is de protestantse godsdienst een belangrijke tak binnen het christendom. In ons land is inderdaad slechts een klein percentage mensen hiermee verbonden. Dit heeft zijn oorzaken in de geschiedenis, met name heeft het te maken met de Spaanse overheersing in de 16 en 17 e eeuw. Vele protestanten zijn toen immers gevlucht naar het noorden of zelfs naar de nieuwe wereld. We vinden in de ons omringende landen en bijvoorbeeld in Noord en Zuid Amerika dan ook veel meer zulke gelovigen. Maar de kleine gemeenten hier (er is bijvoorbeeld ook een Evangelische Kerk in Halle) zijn vaak wel heel actief en de mensen die de samenkomsten bezoeken zijn zich vaak sterk bewust van hun geloof. Het protestantisme, het woord verwijst er al naar, is gegroeid vanuit het protest tegen allerlei niet bijbelse opvattingen binnen het christendom. Deze godsdienst is immers ontstaan in de tijd van het humanisme toen de mensen kritischer begonnen te staan tegenover wat hen altijd verteld werd. Men wilde terug naar de bron, dus ook naar de bron van het christendom: datgene wat we weten over de persoon en de leer van Jezus Christus. Dus ging men terug naar de bijbel. Dit is nog steeds heel erg belangrijk voor de protestants evangelische christenen en dit is dan ook duidelijk te merken in de lessen die gegeven worden.

Verwachtingen…

Het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs (PGO) wil, met een degelijk christelijk en bijbels onderwijs, een belangrijke meerwaarde geven aan de opvoeding van uw kind. Dit staat open voor allen die hiervoor kiezen. Men hoeft dus van huis uit geen protestantse achtergrond te hebben om hiervan kennis te nemen.

Algemene doelstellingen

 • De leerlingen verwerven een grondige bijbelkennis en zijn in staat de grote lijnen en de unieke betekenis van de bijbelse boodschap voor het geloof te verwoorden.
 • De leerlingen ontwikkelen openheid, eerbied en liefde voor God.
 • De leerlingen weten dat de Bijbel aanzet tot het maken van een doordachte geloofskeuze ten aanzien van haar boodschap en het getuigenis over God en Jezus Christus.
 • De leerlingen zijn in staat de historische, ethische, sociale en culturele betekenis van de Bijbel voor hun persoonlijk leven, voor gezin en familie, voor kerk of gemeente en voor de maatschappij te herkennen en te beschrijven.
 • De leerlingen ontwikkelen een besef dat het geloof zich uit en beleefd wordt in woord, beeld, gebaar en zang.
 • De leerlingen kunnen bijbelse normen en waarden verwoorden en zijn in staat belangrijke levensvragen vanuit de Bijbel te belichten.
 • De leerlingen ontwikkelen in hun groei naar volwassenheid een verantwoord gedragspatroon in hun persoonlijk en sociaal leven, gefundeerd op bijbelse waarden en normen.
 • De leerlingen leren liefde en respect op te brengen voor de naaste ongeacht zijn ras, geslacht, overtuiging of etnische afkomst.
 • De leerlingen zijn in staat de joodse wortels van het christendom te verwoorden. De leerlingen kunnen de grote lijnen van de geschiedenis van het christendom weergeven.
 • De leerlingen kunnen grote christelijke stromingen en protestants-evangelische denominaties beschrijven en hun eigen levensbeschouwing daarin plaatsen.
 • De leerlingen kunnen belangrijke niet-christelijke religies en filosofische stromingen in grote lijnen weergeven.

Dit alles wordt de leerlingen zoveel mogelijk bijgebracht in een open sfeer, met respect voor hun eigen overtuiging en die van hun eigen achtergrond. De klasgroepen zijn over het algemeen erg klein wat de leerling de mogelijkheid geeft om op een zeer persoonlijke manier onderwijs te kunnen krijgen.

Meer informatie kunt u altijd bekomen door eens te surfen naar: www.pgo-site.be