Plastische Opvoeding

Leerkrachten: H. Vlassenbroek
Aantal uren 1e jaar: 1
Aantal uren 2e jaar: 1
Handboeken: geen

Opmerkingen:

Doelstellingen van het vak Plastische Opvoeding.

Eén van de pijlers van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs is:
"mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken".

In de meeste vakken leer je dit a.d.h.v. gesproken of geschreven taal. In het vak plastische opvoeding leer je hiervoor beeldtaal te gebruiken. Wat is beeldtaal? Welke vormen kan ze aannemen? Hoe kan je jezelf uitdrukken via beelden?

Doorheen het schooljaar komen verschillende werkthema's aan bod. Elk thema doorloopt dezelfde fases:

  • korte inleiding in een theoretisch gedeelte
  • formuleren van de praktische opdracht
  • documentatie verzamelen rond het thema
  • uitvoeren van de opdracht
  • presenteren en evalueren van de opdracht

Er wordt voldoende tijd voorzien om de opdrachten uit te voeren tijdens de lesuren en onder begeleiding van de leerkracht.
Die zorgt er ook voor dat al het nodige materiaal aanwezig is.

 

Evaluatie van het vak Plastische Opvoeding = permanente evaluatie

Het evalueren is een belangrijke fase in de uitwerking van een project of een opdracht.
Evalueren doe je niet enkel op het einde van een project, ook tijdens het werkproces wordt er regelmatig geëvalueerd.

Voor PO heb je geen afzonderlijk examen. De opdrachten die je maakt tijdens het schooljaar tellen mee voor het examen.
Soms is dat de opdracht in zijn geheel, soms is dat slechts een onderdeel van de opdracht. Dit systeem van evalueren wordt
permanente evaluatie genoemd.