Wetenschappelijk werk natuurwetenschappen

Leerkrachten: K. Leën, P. Leys, J. Somers, A. Steylemans, H. Verbruggen, T. Vanzeebroeck
Aantal uren 1e jaar: 2 (niet in de Latijnse richting)
Aantal uren 2e jaar: 1 (niet in richting handel en Grieks)
Handboeken: Natuurwetenschappen 1&2 - Wetenschappelijk Werk 1 & 2

Opmerkingen Doelen: 

  • Hier geven we een goede, wetenschappelijke basisvorming.
    We brengen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij.
  • Grote aandacht voor gezondheidseducatie en milieu-educatie.
  • Wetenschappelijke interesse aankweken.