Wetenschappelijk werk natuurwetenschappen

Leerkrachten: P. Leys, J. Somers, A. Steylemans, H. Verbruggen
Aantal uren 1e jaar: /
Aantal uren 2e jaar: 2 (niet in richting Grieks)
Handboeken: Natuurwetenschappen 1&2 - Wetenschappelijk Werk 2

Opmerkingen Doelen: 

  • Hier geven we een goede, wetenschappelijke basisvorming.
    We brengen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij.
  • Grote aandacht voor gezondheidseducatie en milieu-educatie.
  • Wetenschappelijke interesse aankweken.