Natuurwetenschappen

Leerkrachten: K. Depoortere, P. Leys, A. Steylemans, H. Verbruggen
Aantal uren 1e jaar: 1
Aantal uren 2e jaar: 1 (+2u wetenschappelijk werk volgens keuzevak)
Handboeken werkbladen: Natuurwetenschappen 1 & 2

Opmerkingen Doelen:

  • Hier geven we een goede, wetenschappelijke basisvorming. 
  • We brengen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij.
  • Grote aandacht voor gezondheidseducatie en milieu-educatie.
  • Wetenschappelijke interesse aankweken. 


Het terrein is het laboratorium van de wetenschappen. In onze middenschool hechten we dan ook veel belang aan het veldwerk. De pedagogische uitstappen zijn het ideale middel om, naast de opgelegde eindtermen ook vakoverschrijdend te werken. Sociale vaardigheden, milieu-educatie, burgerzin en gezondheidseducatie worden tijdens de uitstappen spontaan behandeld. We maken binnen onze scholengroep graag gebruik van elkaars ervaringen op het terrein. Daarom werken we graag samen met verschillende scholen en vakken.

Enkele voorbeelden van onze uitstappen…

Biologie – Aardrijkskunde: interdisciplinair 

 Kalmthoutse heide: wateranalyse, studie heidebiotopen en natuurlandschappen. 

- respectvol omgaan met planten en dieren, bereid zijn om mee te ijveren voor natuurbescherming en het behoud van waardevolle landschappen.

• De haven van Antwerpen 

- studie van het havenlandschap en analyse van het Scheldewater.
- Voorbeelden van milieuvervuiling en de gevolgen. Zorgzaam omgaan met lucht en water. Landschapsveranderingen in verband brengen met het ruimtegebruik 

Biologie – Aardrijkskunde: interdisciplinair 

 Studie van de Belgische oostkust: Knokke – Blankenberge – Sealife – Het Zwin – Vlindertuin. 

- respectvol omgaan met planten en dieren
- situeren dat de verscheidenheid van de levende wezens samenhangt met- en beïnvloed wordt door de landschapsstructuren en de menselijke benutting van de ruimte.