Maatschappelijke vorming

Leerkrachten: L. Devroede
Aantal uren 1e jaar: 1
Aantal uren 2e jaar: /
Handboek: Eigen cursusmateriaal

Opmerkingen:

Wat is het vak maatschappelijke vorming?

Dit is een nieuw vak dat de jongeren wil vormen als actieve burger in onze maatschappij. In dit vak proberen we de verschillende zaken die onze jongeren vandaag bezig houden te onderzoeken en eens vanuit een andere hoek te bekijken.
Tijdens een onderzoek gebruiken we de actualiteit als invalshoek en laten we hen hun eigen mening vormen over dit thema.

Daarna gaan we in de lessen actief aan het werk met dit thema: we maken de opdrachten, bekijken dvd-fragmenten, reportages. We gebruiken de tablets of laptops om zaken op te zoeken. We bereiden zelfstandig zaken voor maar we werken ook aan taken in duo en zelfs als groep.

Het is dan ook van belang dat er een goede sfeer is in de klas. Dit hangt natuurlijk af van de leerlingen. Ze leren respectvol met elkaar omgaan en leren ook om andere hun mening te respecteren.

 

Thema's 1ste graad:

  • De sociale media en ik
  • Fake news
  • Mensenrechten en kinderrechten
  • Wereldproblemen en globalisering
  • Je eigen indentiteit
  • Reclame
  • Politiek in België
  • Duurzaamheid