Lichamelijke Opvoeding

Leerkrachten: P. Leys, S. Mot, J. Somers,  A. Steylemans
Aantal uren 1e jaar: 2 of 4 (naargelang keuze)
Aantal uren 2e jaar: 2
Handboeken: geen

Opmerkingen:

Een greep uit de oefeningen lichamelijke opvoeding… 

Lichamelijke opvoeding (L.O.) is voor alle leerlingen, ongeacht leeftijd of studierichting, een vaste constante van 2 lestijden per week.
L.O. vormt derhalve een belangrijke rode draad doorheen de schoolloopbaan van iedere jongere, kleuter tot jongvolwassene!
Tijdens de lessen L.O. op de Middenschool krijgen de leerlingen een waaier van sporten aangeleerd die binnen permanente en
gespreide evaluatie worden geëvalueerd.

Doorheen de 1e graad wordt er gewerkt aan:

 • loopvaardigheden
 • sprongvaardigheden
 • evenwicht
 • hangen en steunen
 • zwaaien en draaien
 • klauteren en klimmen
 • meegaan, tegenwerken en veilig vallen in bewegingen
 • werpen en stoten
 • doel- en terugslagspelen
 • ritmische of dansante vormen
 • zwemmen
 • bewegingsactiviteiten in de natuur

In het eerste jaar staat er een sportdag gepland op verschillende locaties, terwijl de tweedejaars naar Geraardsbergen trekken.
Binnen de optie sport staat er een extra sportdag gepland.


Benodigdheden:

Meisjes: sportschoenen, sokken, zwarte short, legging of trainingsbroek.

Jongens: sportschoenen, sokken, zwarte short of trainingsbroek.

T-shirt met embleem van onze campus krijgen de leerlingen bij de start van het jaar.