Latijn

Leerkracht: B. De Ville
Aantal uren 1e jaar: 4
Aantal uren 2e jaar: 4
Handboeken: LUDI I & II

Opmerkingen:

Waarom zouden we vandaag nog Latijn moeten leren ?

Het Latijn is immers een dode taal en wordt vandaag nergens meer gesproken, zal je zeggen... 
Ja ... en neen! In theorie is Latijn naturlijk een dode taal, maar in de praktijk is ze lang zo dood niet als we op het eerste gezicht zouden kunnen vermoeden.

Het Latijn ligt aan de basis van vele van onze West-Europese talen. Met Latijn krijg je dus een beter inzicht in taal. Zo leg je een stevige basis voor het aanleren van vreemde talen en verrijk je tegelijk je eigen taal.

Maar niet alleen in taal krijg je een beter inzicht. In de lessen Latijn komt ook de geschiedenis rijkelijk aan bod. Je leert niet alleen over je eigen geschiedenis maar ook over die van de andere volkeren waarmee de Romeinen in contact kwamen. Zo word je ook in de wereld van kunst en cultuur ondergedompeld.

Je hoort vaak zeggen dat Latijn goed is voor je ‘algemene ontwikkeling’. Wat betekent dat? Wel, door een andere beschaving goed te leren kennen, krijg je een andere kijk op onze eigen manier van leven. Die is immers op veel manieren beïnvloed door de levenswijze van de Romeinen!

Latijn leren is leren leren. Je leert hoe je sommige dingen uit het hoofd moet leren, maar tevens leer je ook verbanden leggen tussen onderdelen van de leerstof. Je moet bovendien de gewoonte aannemen om uit jezelf en heel regelmatig een aantal dingen te herhalen. Anders krijg je bij het studeren moeilijkheden. Als je nu zo leert werken, pluk je er later de vruchten van!

In sommige latere studierichtingen (genees- en verpleegkunde, rechten, ...) krijg je veel te maken met Latijnse woorden.

Latijn heb je nergens voor nodig. Je kan later alles worden zonder dat je Latijn geleerd hebt. Maar je zal wel merken dat Latijn voor veel dingen nuttig is. Je zou het een luxevak kunnen noemen: iets wat je niet moet leren, maar kan leren omdat je zelf wil en er dan ook voordelen bij hebt.

Wat zijn de benodigdheden voor het vak Latijn?

Wij werken met het werkboek Ludi I voor het eerste jaar en Ludi II voor het tweede jaar. Het boek bestaat uit verschillende units, met elk een ander thema. Ze worden ingeleid met een interessante Nederlandse tekst, dan volgen een vijftal leuke authentieke Latijnse tekstjes en nadien volgt de grammatica, die op een speelse manier wordt aangebracht. Dit alles wordt natuurlijk ingeoefend met een reeks oefeningen.

Je beschikt over een vocabulariumschrift dat je bij het begin van het eerste jaar ontvangt en dat je gedurende je hele carrière Latijn zal blijven gebruiken.

Verder heb je ook een A4 map nodig en een kladschrift. Die koop je zelf aan.