Grieks

Leerkracht: B. De Ville
Aantal uren 2e jaar: 2
Handboeken: Eigen cursusmateriaal

Opmerkingen:

Welke thema’s worden er zoal behandeld tijdens de lessen Grieks?

  • De Olympische spelen
  • De democratie
  • De tempel
  • Het theater
  • Griekse Goden

Deze thema’s worden vanuit verschillende oogpunten behandeld. 
Eerst en vooral bekijken we de cultuur-historische kant van de zaak. Dit wordt gedaan aan de hand van Nederlandse teksten, boeken, prenten, foto’s. Deze informatie wordt mede door de leerlingen aangebracht.
Vervolgens wordt er een stukje vertaling van een authentieke tekst gelezen van een bekende Griekse auteur, in verband met het thema. 
Daarna komen we tot het echte werk: we lezen een aantal echte Griekse zinnen. Daarvoor moet je natuurlijk eerst het Griekse alfabet machtig worden, maar na een paar lessen blijkt dat voor de meeste leerlingen helemaal geen probleem meer!
Geen taal zonder woordenschat en grammatica. Ook voor het vak Grieks moet er natuurlijk wat vocabularium worden gestudeerd en af en toe ook wat spraakkunst. In vergelijking met het vak Latijn worden deze onderdelen wel tot een minimum herleid.