Godsdienst

Leerkracht: B. Timmermans
Aantal uren 1e jaar: 2
Aantal uren 2e jaar: 2
Handboeken: Geen handboek, eigen werkbladen

Opmerkingen:

Wanneer u uw kind inschrijft voor de cursus rooms-katholieke godsdienst, doet u dit waarschijnlijk om heel uiteenlopende motieven…

Verwachtingen…

Misschien hoopt u dat uw zoon of dochter leert zelfstandig en kritisch na te denken. U wenst dat uw kind een persoonlijke levensvisie ontwikkelt ? U wil dat uw zoon of dochter het christendom leert kennen? Misschien herkent u zichzelf in een aantal essentiële waarden uit het evangelie ? U wil dat uw kind vanuit die waarden wordt opgevoed. Misschien bent u van thuis uit katholiek ? U wenst dat uw zoon of dochter tijdens de lessen meer verneemt over de katholieke geloofsvisie?…

Een eigen weg ontdekken…

Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en het samenleven.
In de lessen r.-k.godsdienst geven de vele vragen, twijfels en ervaringen van kinderen en jongeren richting en vorm aan onze lessen.

Hoe word ik gelukkig ?
Welke toekomst heb ik ?
Heeft onze wereld een toekomst ?
Wie wil ik worden ?
Wat is er voor mij belangrijk in het leven ?
Twijfelen anderen ook ?…
Mijn vriend is gestorven? Kan er wel een God bestaan als hij dit toelaat?
Waarom is er zoveel lijden ?
Mag alles wat kan ?
Hoe kunnen wij ons verzetten tegen onrecht ?
Waarom geven mensen soms alles op om anderen te helpen ?
Wie was Jezus van Nazareth ? Waarom voelen zoveel mensen over heel de wereld zich nu ook nog geboeid en geraakt door Jezus ?
De bijbel… is dat niet iets voor naïevelingen ?
Kunnen die verhalen nu ook nog voor moderne jonge mensen iets betekenen ?

Deze vragen, en nog vele andere, geven de leerlingen te denken. We hopen dat de lessen r.-k. godsdienst uw kind groeikansen zullen bieden om zinvol om te gaan met persoonlijke levensvragen.We hopen dat onze lessen zullen bijdragen aan de ontplooiing van uw kind tot een mens die later in staat is zijn eigen weg te gaan.

Oriëntaties

De meeste mensen hebben nog een beeld van het godsdienstonderwijs zoals ze dat zelf genoten hebben. Dit beeld klopt meestal niet meer met de manier waarop vandaag de dag godsdienstles gegeven wordt. We stellen u de nieuwe aanpak voor :

Eerbied voor de leerling
De leerling wordt gerespecteerd in zijn eigenheid. Wie r.-k.-godsdienst volgt, mag zichzelf blijven en zichzelf worden ! Leerlingen moeten ruimte krijgen om hun eigen weg te zoeken in het leven.

Levensbeschouwelijke groei
De lessen bieden in de eerste plaats uw kind kansen om te groeien als mens. Men leert persoonlijk en kritisch nadenken en met de klasgenoten in gesprek gaan. Eigenlijk is de les een soort werkplaats, waar uw zoon of dochter kansen krijgt om een eigen levensbeschouwing te ontwikkelen.

Verscheidenheid. 
We treffen in onze maatschappij verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten aan. Het is ongetwijfeld uw bedoeling dat uw zoon of dochter respectvol en verdraagzaam leert omgaan met deze verscheidenheid aan levensvisies. De cursus r.-k.godsdienst gaat uit van deze pluraliteit en nodigt de leerlingen uit hun eigen visie aan andere overtuigingen te toetsen.

Christelijk geloven
Tijdens onze lessen brengen we uw kind in gesprek met de rijkdom van het christelijk geloven, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke geloofsgemeenschap. De leerlingen leren op die manier de christelijke levensvisie kennen als een uitdagende boodschap.

Samen met de leerlingen ontdekken wij in de loop van de 2 jaar verschillende terreinen :
Eerste jaar : VERHALEN / GROEPEN EN GEMEENSCHAPPEN / TIJD
Tweede jaar : PIJN / AARDE EN LICHAAM / INNERLIJKHEID
De terreinomschrijving wordt vrij ruim gehouden zodat de leerkracht steeds de mogelijkheid heeft om in te spelen op de concrete noden, interessepunten en levensvragen van de leerlingen.

Een concreet voorbeeld welke onderwerpen binnen een terrein aan bod kunnen komen;

  • TIJD : Wat met de tijd? / Hoe ritmeren we de tijd ? Dag, jaar, levenscyclus,het leven van een groep…/ Wat doe ik met mijn tijd? Waaraan geef ik geen/veel/weinig tijd, tijdsbesteding, wie vult onze tijd in?/ Wat is onze duiding van de tijd ? Hoe interpreteer ik de tijd? Lijn, cirkel, hoe en wat vier ik, scharniermomenten, rituelen, feesten, verleden-heden-toekomst,….

Zo gaan we samen met de leerlingen om ontdekkingstocht door het leven !