Geschiedenis

Leerkrachten:  L. Devroede, T. Herrebosch, A. Massien
Aantal uren 1e jaar: 1
Aantal uren 2e jaar: 2
Handboeken: Leerwerkboek Storia GO!

Opmerkingen: 

We blazen het stof van het verleden en gaan op onderzoek…


Vanuit de basisschool ken je het vak W.O. (wereldoriëntatie). Dit vak valt nu uiteen in enkele nieuwe vakken: natuurwetenschappen, aardrijkskunde en… geschiedenis!


We gaan in de lessen actief aan het werk: we maken de opdrachten in het leerwerkboek van Storia, 
we bekijken korte dvd-fragmenten, we gaan naar de mediatheek voor een computerles, we werken in groep, we geven een presentatie… 

Je zal snel merken dat geschiedenis veel meer is dan alleen “van buiten leren”!


We werken aan een historische attitude of houding: het is belangrijk dat je een opinie of mening kan
vormen over gebeurtenissen uit het verleden. We gaan op zoek naar informatiebronnen en leren daar
kritisch mee om te gaan. We leren een aantal vaardigheden aan: Hoe lees ik een kaart af? Hoe werk 
ik met een tijdlijn? Hoe reken ik met tijd? Wat is het verschil tussen een feit en een mening?... 
Geschiedenis betekent ook werken met de Nederlandse taal, je zal een heleboel nieuwe begrippen leren.


Leerplaninhouden 1ste graad:

1. Kennismaking met het historisch referentiekader
2. Studie van samenlevingen: menswordingsproces
3. Studie van samenlevingen: neoliticum
4. Studie van samenlevingen: Mesopotamië
5. Studie van samenlevingen: Egypte
6. Studie van samenlevingen: Minoïsche en Myceense Myceense samenlevingen
7. Studie van samenlevingen: Griekse stadstaten
8. Studie van samenlevingen:: Hellenistische rijken
9. Studie van samenlevingen: De Etruskische stadstaten en het oudste Rome
10. Studie van samenlevingen: de Romeinse republiek
11. Studie van samenlevingen:: het Romeinse keizerrijk