Frans

Leerkrachten: I. Delhoux, A. Massien, N. Persoons, J. Van Overstraeten
Aantal uren 1e jaar: 3
Aantal uren 2e jaar: 3
Handboeken: branché (Van In) 

Opmerkingen:

Tijdens de lessen Frans maken we werk van de vier taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Dit betekent dat we gebruik maken van lees- en luisterteksten, dat we trachten gesprekken te verstaan en dialogen te voeren.
De eindtermen vormen de richtlijn voor wat we met onze lessen willen bereiken.

Stilaan sluipt ook het internet onze lessen binnen!