Engels

Leerkrachten: G. Brusselmans, M. Teuscher, V. Vanden Haesevelde
Aantal uren 1e jaar: 2
Aantal uren 2e jaar: 2
Handboeken: Headway Elementary (voor de twee observatiejaren)

Opmerkingen:

Binnen de Moderne Vreemde Talen is het Engels het toonaangevende uitdrukkingsmiddel geworden, waarop de grote meerderheid van onze jongeren terugvalt, wanneer hun moedertaal niet langer volstaat als communicatiemiddel. 

Daarom is het Engels onderricht, vanaf het eerste observatiejaar, vooral praktisch gericht. 

Om tot levensecht communiceren te komen, behandelen we thema’s uit de leefwereld van de leerlingen, zoals kennismaking, familie, landen en nationaliteiten, jobs, hobby’s en sport, kamers en dingen in huis, eten en drinken, boodschappen doen, op reis (vliegtuig of trein en hotel), stad en platteland, lichaamsdelen en kleding, telefoneren, feesten, contact met officiële diensten voor paspoort of diefstalaangifte, enz. 

De leerlingen verwerven de leerstof aan de hand van dialogen, korte acteermomenten, luisteroefeningen of spreekoefeningen. Ze werken in paren of in groep of individueel. 

Jongeren moeten frequent met authentieke taal in aanraking komen, vooraleer ze in deze taal kunnen spreken en schrijven. Daarom wordt in de les gebruik gemaakt van audiovisueel materiaal, zoals cassettes en CD’s. 

Gedurende die twee observatiejaren verwerft de leerling de nodige basiskennis en inzicht (spelling, woordenschat, spraakkunst, zinsbouw en taalvaardigheid) om met succes een derde jaar te kunnen aanvatten.