Aardrijkskunde

Leerkrachten: J. Luypaert, B. Timmermans, J. Tuybens
Aantal uren 1e jaar: 1
Aantal uren 2e jaar: 1
Handboek: Polaris

Opmerkingen:

Pedagogische uitstappen: Aardrijkskunde - Biologie - Economie

Het terrein is het laboratorium van de wetenschappen. In onze middenschool hechten we in het eerste jaar dan ook veel belang aan het veldwerk. In het tweede jaar introduceren we het gebruik van ICT en PowerPoint. Er wordt een grotere zelfstandigheid verwacht van de leerlingen en zodus hanteren we vaak de methode BZL (Begeleid Zelfstandig Leren). Op deze manier stimuleren we de sociale vaardigheden en een grondige cognitieve ontwikkeling. De pedagogische uitstappen zijn het ideale middel om, naast de opgelegde eindtermen ook vakoverschrijdend te werken. Sociale vaardigheden, milieu-educatie, burgerzin en gezondheidseducatie worden tijdens de uitstappen spontaan behandeld.