Islamitische Godsdienst

Leerkrachten:
Aantal uren 1e jaar: 2
Aantal uren 2e jaar: 2
Handboek: Noer

Opmerkingen:

Missie:

Bijdragen aan een interpretatie van de godsdienst, die respect voor de mens en mensenrechten, vrije mening, vrijheid, ethiek en cultureel erfgoed centraal staat.

 

Een eigen identiteit ontdekken:

De mens zoekt altijd naar de zin van het leven. Hij vraagt zich constant af “wie ben ik? Waarom besta ik? Waar zal ik naartoe gaan? Wat is goed? Wat is fout?
Wat is rechtvaardig? Wat is schoon? Wat gaat er met deze wereld gebeuren?
Het verstand en wetenschap kunnen niet altijd een antwoord op alle deze vragen geven. Hierbij helpt de godsdienst de mensen en geeft hen toelichting.

 

Verwachtingen...

Binnen het kader van het islamonderwijs, worden de volgende waarden aan de leerlingen meegegeven:

 • rechtvaardigheid
 • aandacht voor de familie
 • zelfstandigheid
 • wetenschappelijkheid
 • ijver
 • solidariteit
 • gematigdheid
 • betrouwbaarheid
 • voldoening
 • vrijgevigheid
 • geduld
 • oprechtheid
 • vertrouwen
 • eerbaarheid
 • bescheidenheid
 • houden van beloften
 • respect voor wat toevertrouwd is
 • waarheidlievendheid
 • broederschap
 • sensibiliteit
 • juistheid
 • eerlijkheid
 • gevoel voor esthetiek
 • tolerantie
 • gastvrijheid
 • aandacht voor gezondheid
 • respect
 • liefde
 • verantwoordelijkheid
 • reinheid
 • liefdadigheid
 • kunnen delen met anderen
 • toewijding
 • ...

Algemene doelstellingen

In dit kader is het onderwijsprogramma opgesteld rond de volgende doelstellingen:

 1. Bijdragen tot een juiste interpretatie van de godsdienst die doorheen de geschiedenis een belangrijke invloed heeft gehad
  en blijft hebben op individu en samenleving,
 2. tegemoetkomen aan de behoefte van mensen aan godsdienstonderwijs op wetenschappelijke basis, voor een positieve ontwikkeling
  van relaties tussen samenlevingen en nationaliteiten
  , die in grote mate beïnvloed worden door godsdienst.
 3. De leerlingen onderrichten in de beginselen van geloof, gebed en ethiek, hen helpen om zich deze principes eigen te maken,
  en te focussen op de morele opvattingen en tradities die daaruit voortvloeien,
 4. algemene informatie verstrekken over andere godsdiensten om de spirituele en culturele wereld van de leerlingen te verrijken
  en ervoor te zorgen dat ze toleranter en begripvoller omgaan met mensen van een ander geloof,
 5. Islamonderwijs op een gezonde manier aanbieden zodat leerlingen de morele, menselijke en culturele waarden erkennen en zich op een evenwichtige
  en gezonde manier ontwikkelen op lichamelijk, verstandelijk, moreel, geestelijk en emotioneel vlak.