Toetsen & examens

Toetsen:

Deze worden tijdens de normale lesuren afgenomen. Toetsen kunnen schriftelijk of mondeling zijn en worden niet steeds vooraf aangekondigd! Het betreft meestal kleine leerstofgehelen.

Herhalingstoetsen over een groter leerstofgeheel, worden door de vakleraar via de agenda aangekondigd.

De resultaten van deze toetsen kunnen steeds geraadpleegd worden via Smartschool (Skore).


Examens: 

We werken met twee examenperiodes (december en juni). Tijdens deze periodes zijn de leerlingen mits toelating van de ouders 's namiddags vrij om te studeren (We noemen dit het halve-dagsysteem).

Om te bepalen of een leerling al dan niet geslaagd is, worden zowel de cijfers 'dagelijks werk' als de examenresultaten geëvalueerd. 

Naast het cijfermatige speelt ook de leerling als persoon (vorderingen, mogelijkheden) een belangrijke rol om uit te maken of hij al dan niet geslaagd is.