Lessentabel 2de leerjaar A vanaf schooljaar 2020-2021

32 lesuren:   25 uur basisvorming + 5 uur Basisopties (MAJOR) + 2 uur remediëring of optiepakket (MINOR)


Basisvorming

4 uur Nederlands
3 uur Frans
2 uur Engels
4 uur Wiskunde
1 uur Geschiedenis
1 uur Burgerzin (!NIEUW!)
2 uur Aardrijkskunde
2 uur Natuurwetenschappen
1 uur Plastische opvoeding
2 uur Lichamelijke opvoeding
1 uur Techniek
2 uur levensbeschouwing


Basisopties (MAJOR)

of 5 uur Klassieke Talen

of 5 uur Economie & Organisatie

of 5 uur STEM Wetenschappen

of 5 uur Maatschappij & Welzijn


Remediëring of Optiepakket (MINOR)

  • 2 uur Sport & Gezondheid
  • 2 uur Artistieke Vorming
  • 2 uur STEM Techniek
  • 2 uur Moderne Talen
  • 2 uur Grieks & Antieke cultuur
  • 2 uur Economie & Organisatie
  • 2 uur STEM Wetenschappen
  • 2 uur Maatschappij & Welzijn