Lessentabel 2de leerjaar A vanaf schooljaar 2020-2021

32 lesuren:   25 uur basisvorming + 7 uur


Basisvorming

4 uur Nederlands
3 uur Frans
2 uur Engels
4 uur Wiskunde
1 uur Geschiedenis
1 uur Burgerzin (!NIEUW!)
2 uur Aardrijkskunde
2 uur Natuurwetenschappen
1 uur Plastische opvoeding
2 uur Lichamelijke opvoeding
1 uur Techniek
2 uur levensbeschouwing