Leren leren

Praktisch verloop van de lessen "leren leren"…

1. Een info- en gespreksavond voor de ouders van alle eerstejaars (september). 
2. Een cursus studiemethode voor alle eerstejaars (september en december voor de examenplanning).
3. Mogelijkheid tot persoonlijke gesprekken en hulp i.v.m. studiemethoden tijdens het hele schooljaar.
4. De huiswerkklas.
5. Studiemethodelessen aan leerlingen of groepen leerlingen door het CLB-team, indien nodig.
6. Veilig omgaan met Facebook en andere sociale media.

Waarom "leren leren"?

Iedere leerling start vol goede wil het secundair onderwijs en wil er zeker het beste van maken.

Toch duiken bij een aantal kinderen na enige tijd de eerste tekens van ontmoediging op, gevolgd door de vage klachten van de ouders: "Ik zit de hele avond op zijn kamer te leren maar de resultaten blijven zwak … Ik weet niet hoe eraan te beginnen … Het duurt uren eer ze haar les kent en met haar werk klaar is… Hij weet niet wat die nieuwe leerkrachten allemaal verlangen…"

Het verwerken van meer en moeilijker leerstof wordt meestal als oorzaak opgegeven maar vaak vormt een gebrekkige studiemethode het probleem. Wanneer hier niet bijtijds aan verholpen wordt, zullen de resultaten ondermaats blijven. Want wie studeert zonder inzicht, overzicht en planning, komt vroeg of laat in de problemen.

De grootste oorzaak van studieproblemen bij leerlingen is het gebrek aan een geordend werkschema.

In de cursus "leren leren" trachten wij op een systematische wijze een werkschema en studiemethode bij te brengen door middel van praktische oefeningen. Door deze ervaringsgerichte training kan de leerling meer inzicht verwerven in zijn of haar manier van studeren en deze bijschaven.

Klik op onderstaande schema's voor een beter overzicht: