Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleider 

Bij de leerlingenbegeleid(st)ers kan je terecht met je vragen en problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Er is altijd een leerlingenbegeleid(st)er in de school aanwezig. Alles wat je met de leerlingenbegeleid(st)ers bespreekt, is vertrouwelijk en zij zoeken met jou naar een oplossing voor je probleem.

Begeleiding van leerlingen met leerstoornissen 

In onze school willen we alle kinderen zo veel mogelijk kansen geven om zich te ontplooien.
In dit kader wil onze school extra zorg besteden aan kinderen die door leerstoornissen bijkomende leermoeilijkheden ondervinden.

Dyslexie/Dyscalculie e.d.

Je ouders melden het probleem bij de inschrijving of bij de aanvang van het schooljaar.
Het is niet de taak van de school om een diagnose te stellen. Je ouders bezorgen de school een recent attest. Aan de hand van dit attest worden op school een aantal maatregelen genomen. Het individuele handelingsplan wordt door de leerkrachten als informatie of aanwijzing gebruikt. Er wordt een beroep gedaan op de inbreng en steun van de ouders, die zelf voor eventuele buitenschoolse begeleiding zorgen.

Andere leerstoornissen

Wanneer je een leerstoornis hebt is het erg belangrijk dat de school hiervan op de hoogte gebracht wordt. De school engageert zich ertoe dat er in de mate van het mogelijke voor ondersteuning zal worden gezorgd.