Agenda

Je agenda is het belangrijkste werkinstrument tijdens het schooljaar. Hij is netjes en volledig ingevuld en wordt wekelijks door de ouder of voogd ondertekend.

In de agenda worden tevens afwijkingen van de normale uurregeling, de data van de examens en opmerkingen genoteerd.

Je agenda is ook een communicatiemiddel tussen ouder en school. De leerkrachten kunnen er een nota inschrijven voor je ouders, maar ook je ouders mogen de agenda gebruiken om iets aan de school mede te delen.

De "klassieke" schoolagenda wordt vervangen door:

De digitale schoolagenda: deze agenda is te bekijken via Smartschool. Hierin staan het lesonderwerp van elke les, de taken en de toetsen. Deze worden in de agenda geplaatst door de vakleerkrachten. De agenda functioneert als een duidelijke houvast voor studie- en werkplanning.

De papieren agenda: in deze agenda wordt niet langer het lesonderwerp van elke les genoteerd, maar nog wel taken en toetsen. Op die manier weten de leerlingen ook wat ze thuis moeten doen als ze niet op Smartschool kunnen. Deze agenda functioneert als planningsinstrument en als communicatiemiddel tussen de school en de ouders.