Schoolverzekering

Onze school is aangesloten bij Ethias.

De leerlingen zijn verzekerd voor de gevolgen van lichamelijke ongevallen, gebeurd op school, op excursies en alle activiteiten door de school georganiseerd , voor de ongevallen op weg van of naar de school (voor zover dit gebeurt gedurende de tijd die nodig is en op de wegen die normaal moeten worden gevolgd). Het schoolhoofd noch de personeelsleden van de school zijn burgerlijk aansprakelijk voor de leerlingen die zich moedwillig aan hun toezicht onttrekken in de loop van een schooldag, een uitstap, een schoolreis, ...

De school heeft geen verzekering tegen verlies, diefstal of beschadiging van je eigendommen. Laat dus geen waardevolle spullen onbeheerd achter, niet iedereen is even eerlijk!