Inschrijven en toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020 - 2021:

Inschrijven in het secundair onderwijs 1A of 1B?
Aanmelden vanaf 30/03/2020 om 14 u t.e.m. 24/04/2020 tot 14u
EERST AANMELDEN VIA COMPUTER, DAN INSCHRIJVEN
Beersel-Halle-Lennik-St.-Genesius-Rode

07/05/2020: u wordt op de hoogte gebracht of u de eerste of
                      tweede schoolkeuze ontvangen hebt.

13/05/2020: start van de inschrijvingen

05/06/2020: einde van de inschrijvingen

VERGETEN INSCHRIJVEN?
Heeft de school van keuze vrije plaatsen?
U kan uw kind onmiddellijk inschrijven.

Heeft de school van keuze geen plaatsen?
U kind zal op de wachtlijst geplaatst worden.

 

Beste ouder,

Graag informeren wij u over de procedure voor het aanmelden en inschrijven op onze school.
Onze school maakte samen met alle collega’s van ons LOP-gebied uniforme afspraken om de inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op onze school bieden we enkel 1A aan, maar we geven je graag voor alle volledigheid ook de informatie rond 1B mee.

Uitgangspunt:
Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er voldoende vrije plaatsen in deze school zijn.

Informeer je over het aanbod:
Wij raden aan om je vooraf zoveel mogelijk te informeren over het pedagogisch project en het schoolreglement van de scholen.
Vraag indien nodig extra advies aan de school en het CLB om een doordachte keuze te kunnen maken.

 

!!!Belangrijk!!!

Alle leerlingen, broers, zussen, kinderen van personeelsleden die starten in 1A of 1B moeten eerst aanmelden via de computer en dan pas inschrijven in de school.

Alle andere leerlingen (die straten in de hogere jaren (2e-7e jaar) schrijven zich rechtstreeks in de school in.

Kinderen die al ingeschreven zijn in een secundaire school blijven gewoon ingeschreven.

 


Procedure
1. Aanmelden op de computer
2. Mail met toewijzing
3. Inschrijven in de school

Voor verdere details klik hier

 

Graag nodigen wij u dan ook uit op één van onze komende infoavonden voor meer inlichtingen (inschrijven klik hier):

  • Maandag    20/01/20   18u30 - 19u30
  • Dinsdag     18/02/20   18u30 - 19u30
  • donderdag 20/02/20   18u30 - 19u30


Een inschrijving is slechts geldig indien:

  • het getuigschrift basisonderwijs en het eindrapport zich op het secretariaat van de school bevinden;
  • het boekengeld is vereffend;
  • de ouders zich akkoord verklaren met de schooldocumenten (schoolreglement, privacywetgeving, engagementsverklaring, PPGO, ...);
  • GWP-deelname.