Een doorsnee schooldag ...

Hoe verloopt een schooldag?

7.30 - 8.00 permanentie
8.00 - 8.25 openen van de school
--------------------------------------
8.25 - 9.15 eerste lesuur
9.15 - 10.05 tweede lesuur
10.05 - 10.20 pauze
10.20 - 11.10 derde lesuur
11.10 - 12.00 vierde lesuur
--------------------------------------
12.00 - 12.55 middagpauze 
--------------------------------------
12.55 - 13.45 vijfde lesuur
13.45 - 14.35 zesde lesuur
14.35 - 14.45 pauze
14.45 - 15.35 zevende lesuur
15.35 - 16.25 inhaallessen/huiswerkklas
--------------------------------------
15.35 - 17.00 avondstudie

Wie te laat op school aankomt (dus na het belsignaal) gaat eerst langs het secretariaat. Om misbruiken te voorkomen, stempelt het secretariaat het uur van aankomst in de agenda. De ouders moeten, nog dezelfde dag, deze nota ondertekenen en de reden van het te laat komen vermelden.
Om ongerustheid bij ouders en personeel te voorkomen wordt na het eerste lesuur de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd. Ouders van afwezige leerlingen worden telefonisch gecontacteerd. Bij afwezigheid van een leerling is het absoluut noodzakelijk het secretariaat snel te verwittigen om misverstanden te vermijden. Deze afwezigheid moet steeds gestaafd worden door een schriftelijke mededeling van de ouders.