Wat bij ziekte - afwezigheid?

Iedere afwezigheid wordt onmiddellijk 's morgens vóór 8.25 u telefonisch gemeld aan het secretariaat van de school op het nummer 02/363 82 44.

Afwezigheden voor maximaal drie dagen worden door een schriftelijke verklaring van de ouders gewettigd. Dit kan echter hoogstens vier maal per schooljaar. Vanaf de vierde dag is steeds een doktersattest vereist!

Iedere afwezigheid wegens ziekte tijdens de examenperiode moet gewettigd zijn door een doktersattest, maar geen dixitattest, ongeacht de duur van de afwezigheid!