Wie zijn we?

Voor we je alle praktische informatie serveren, stellen we ons graag even kort voor…

Onze middenschool is gelegen op dezelfde campus als het Koninklijk Atheneum en de basisschool "De Leerboom". Met onze 450 leerlingen vormen echter een apart geheel, een school in de school, een school met een eigen lerarenteam, een eigen karakter en met eigen, specifieke waarden.

Onze klaslokalen werden speciaal uitgerust voor de verschillende vakken. Wanneer je onze gebouwen binnenwandelt, vind je o.a. wetenschapslokalen, lokalen voor aardrijkskunde en geschiedenis, speciale klassen voor de taalvakken en een uitgebreide mediatheek.

Natuurlijk groeit onze school mee op technologisch vlak. Zo bouwen we ieder jaar onze infrastructuur verder uit, waardoor je nu al kan beschikken over een volledig computernetwerk. Onze computerklas wordt niet enkel gebruikt tijdens de lesuren, maar biedt ook onder de middag toegang tot het web aan alle geïnteresseerde leerlingen. Smartschool laat ons zelfs toe om ook buiten de schooluren op een veilig platform met schooltaken bezig te zijn.

Maar onze school is veel meer dan een verzameling klassen en computers. Centraal staan de leerlingen, jij dus. We willen je meer bieden dan louter kennis, meer dan enkel een portie Nederlands, wiskunde en Frans. We vinden het onze taak om, samen met de ouders, onze leerlingen op te voeden tot fijne en voorname jonge mensen. We zien jullie graag als jongeren die weten wat ze willen, die in staat zijn een eigen mening te vormen en er ook durven voor opkomen. Tegelijkertijd verwachten we van jou dat je de mening van anderen respecteert en dat je zelf helpt om onze fijne school zo aangenaam mogelijk te maken.

Hoe we dit samen met jou realiseren kan je vinden in de tekstjes rond leefregels en rond ons pedagogisch project.

Veel surfplezier...

Middenschool van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap