Schoolbenodigdheden

• Best geen schoolgerei vooraf kopen. Lichte boekentassen, dus ook geen zware mappen, onnodige boeken...

• De leerlingen zorgen zelf voor:

 • hun basisuitrusting (schrijfgerief, boekentas, enz.)
 • nodige werkschriften voor
  natuurwetenschappen
  techniek
  wiskunde
  aardrijkskunde
  Frans
  Engels
  Latijn
  Nederlands
  muzikale opvoeding
  Deze dienen besteld te worden bij Iddink.


• De school voorziet in volgend materiaal: 

 •  agenda met schoolreglement 
 •  leerboeken (worden gehuurd) 
 • fotokopieën
 • basismateriaal plastische opvoeding
 • uitstappen (in het kader van het lesgebeuren) 
 • T-shirt met opdruk (lessen lichamelijke opvoeding)

• Naast het voorgaande, zal de leerling voor enkele vakken specifiek materiaal moeten aanschaffen.
   Dit wordt best niet vooraf gekocht. Bij de start van het schooljaar deelt iedere vakleerkracht 
   gedetailleerd mee wat nodig is voor het vak. De leerlingen hebben twee weken de tijd om dit in orde te brengen.

• Welke uitrusting voor de lessen lichamelijke opvoeding?

 • De meisjes: stevige turnpantoffels (zwarte zolen zijn absoluut verboden), witte sokken, zwarte 'collants'. 
 • De jongens: stevige turnpantoffels (zwarte zolen zijn absoluut verboden), witte sokken, zwarte korte broek. 
 • Alle leerlingen dragen een T-shirt (met opdruk van de school) 


Help ons zware boekentassen vermijden! Koop geen zware mappen, stuur uw kinderen alleen met die boeken en schriften naar school, nodig voor de dag zelf.