Infosessie social media en sexting

Datum: 
donderdag, 11 januari, 2018 - 17:00 tot 18:30

Sociale netwerksites kennen geen geheimen voor jongeren. Ze zijn uren online en delen lief en leed via hun apps. De sociale media spelen dus een grote rol in het dagelijkse leven van uw kind.

We leren jongeren om zich veilig in het verkeer te begeven, maar doen dit niet (vaak) wanneer zij de onlinewereld instappen. Echter worden de mogelijk negatieve gevolgen van onbeveiligd en ondoordacht internetgebruik steeds duidelijker. ‘Cyberpesten’, ‘Blue Whale Challange’, ‘Sexting’ zijn steeds vaker items in het nieuws.

In tegenstelling tot de jeugd is het moeilijk om als volwassene de snelle ontwikkelingen in de onlinewereld bij te houden. Jongeren menen deze wereld te kennen als hun broekzak. Maar is dit ook zo? Kennen zij de potentiële risico’s van hun ‘online leven’ en kunnen ouders hen hierin toch op één of andere manier begeleiden en opvoeden?

Het is moeilijk om als ouders en school preventieve maatregelen en passende oplossingen te vinden. Het is eerst en vooral belangrijk om leerlingen te begeleiden tijdens hun verkenning van het internet en de (negatieve) ervaringen die zij hierbij hebben.

De school wil hierin haar pedagogische rol opnemen en u, als ouder, hierbij ondersteunen.

Zij wil inzetten op het informeren van leerlingen en hun ouders. Dit schooljaar werd dhr Mot aangesteld als verantwoordelijke Sociale Media van onze school. In het kader van deze aanstelling zal hij de leerlingen tijdens uitgebreide educatieve sessies via praktijkvoorbeelden duidelijk maken hoe zij veilig(er) gebruik kunnen maken van de vele apps die ter beschikking zijn.

Daarnaast zal dhr Mot tijdens vrijblijvende infosessies, op donderdag 11 januari, de verschillende apps uiteenzetten en de potentiële positieve en negatieve eigenschappen ervan aangeven. Ook zullen de mogelijkheden om sociale media beter te beveiligen aan bod komen. Als laatste zal er tijdens de sessies ook gesproken worden rond ‘sexting’. Hoe reageer je als ouder, hoe kan je jongeren hier assertiever rond maken,…

Inschrijven voor deze infosessies, die uitsluitend voor de ouders van onze leerlingen zijn, is noodzakelijk en kan via de doorgestuurde link op smartschool of telefonisch op 02 363 82 44.