Black Monday

Op 16 oktober hebben een heleboel leerlingen op onze school via een zwart t-shirt getoond dat ze solidair zijn met de vreedzame protestacties in Cambodja. In de lessen levensbeschouwelijke vakken hadden we daartoe opgeroepen in het kader van de Schrijf-ze-Vrijdag van Amnesty International. Op deze manier willen we in de levensbeschouwelijke vakken leerlingen sensibiliseren voor het opkomen voor mensenrechten, ook op duizenden kilometers afstand.

Aansluitend zullen we op vrijdag 20 oktober, tijdens de middagpauze in lokaal 110, een schrijfactie houden voor situaties waarbij mensenrechten (dit jaar het recht op een vrije meningsuiting) werden geschonden in Kameroen, Cambodja, Turkije en Azerbeidjan. Vind jij het recht op een vrije meningsuiting ook belangrijk? Kom dan vrijdag langs om (over) te schrijven, postzegels worden ter plekke verkocht.