2de Graad

2de graad: 14 - 16 jarigen

3de leerjaar s.o.
ASO:

Grieks-Latijn
Economie
Humane wetenschappen
Latijn
Wetenschappen

TSO: Handel

Lessentabellen en complementaire activiteiten 3de jaar 2018-2019
Lessentabellen en keuzevakken 3de jaar 2019-2020

Lessentabellen 4de jaar 2018-2019
Lessentabellen en keuzevakken 4de jaar 2019-2020

Complementaire activiteiten 4de jaar 2018-2019 
Complementaire activiteiten (FeedMe) 3de en 4de jaar 2019-2020

 

4de leerjaar s.o.
ASO:

Economie
Humane wetenschappen
Grieks-Latijn
Latijn
Wetenschappen

TSO: Handel