CLB GO De Ring

Willamekaai 19 
1500 Halle
Tel.: 02/356 38 58 
E-mail: clb.halle [at] g-o.be

Het centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, leerkrachten en schooldirecties beroep kunnen op doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB is actief op 4 domeinen:

•  Leren en studeren : het kan hier gaan over lees- en rekenproblemen, leerrijpheid, leren leren, …

•  Onderwijsloopbaan : dit wil zeggen dat men de leerling gaat helpen bij de verschillende keuzes die hij/zij moet maken vanaf de kleuterklas tot en met het einde van het secundair onderwijs (en soms ook nog na de onderwijsloopbaan).

•  Psychisch en sociaal functioneren : hier gaan wij hulp bieden bij gedrags- en opvoedingsproblemen en het voorkomen van deze problemen. De hulp kan door ons centrum zelf worden geboden of (na een doorverwijzing) door een andere dienst.

•  Preventieve gezondheidszorg : hier wordt hulp geboden om de gezondheid van de leerlingen te behouden en te bevorderen. Het gaat hier bv. om medische onderzoeken, vaccinaties.

Uw begeleidend team is doorgaans te bereiken in:

Vestigingsplaats op school:

A. Demaeghtlaan 40, 1500 Halle 
Tel: 02/ 356 61 02 
E-mail: clb.halle [at] g-o.be

Hoofdzetel:

Directeur: An Vermander
Willamekaai 19
1500 Halle
Tel: 02. 356 38 58
E-mail: clb.halle [at] g-o.be

Openingsuren hoofdzetel Willamekaai:

•  Ma-vr : 8u30-12u30  en 13u-16u30 en na afspraak 
•  Tijdens de herfstvakantie en krokusvakantie
•  2 dagen open tijdens de kerstvakantie
•  Open tijdens de zomervakantie van 1 juli tot en met 14 juli en vanaf 17 augustus tot 31 augustus.

Website : http://www.clbhalle-go.be