Leefregels

Leefregels

Omdat goede afspraken goede vrienden maken…

1.      Stiptheid:

-      Je komt op tijd: wanneer je te laat op school of in de klas aankomt, haal je eerst een stempel op het secretariaat voor je naar het klaslokaal gaat.

-      Als het belt, begeef je je naar je rij of via de kortste weg naar je lokaal.

-      Wie studie heeft, begeeft zich naar het verzamelpunt. Daar wacht je op de studietoezichter.

-      Tijdens de pauzes bevind je je op de speelplaats.

-      De drankautomaten en de kluisjes gebruik je enkel tijdens de speeltijden.

2.      Je spreekt Nederlands op school.

3.      Spijbelen

-      De school verlaten zonder toestemming wordt beschouwd als spijbelen. Vraag steeds een stempel op het secretariaat voor je de school verlaat.

-      Leerlingen met een uitgangskaart tonen deze kaart aan de toezichters telkens als ze ’s middags buitengaan en terug binnenkomen. Op café zitten tijdens de middag wordt niet toegestaan. Je brengt geen warme maaltijd mee naar school.

4.      Beleefdheid en respect.

-      Wees beleefd en respectvol ten aanzien van anderen.

-      Zorgen voor orde en netheid is ieders taak.

-      Draag zorg voor schoolmateriaal.

-      Foto’s, video- en geluidsopnames maken zonder toestemming mag niet: het is illegaal wegens het schenden van de privacy.

5.      Rook- en alcoholverbod.

Gebruik en bezit van alcohol en andere verdovende middelen is op onze school verboden, net zoals tijdens pedagogische uitstappen. Wanneer je tijdens de schooluren of – uitstappen onder invloed bent van een van deze middelen, worden je ouders verzocht je onmiddellijk te komen halen en wordt een gepaste sanctie opgelegd.

6.      Diefstal

Wanneer je betrapt wordt op diefstal, worden zowel je ouders als de politie onmiddellijk verwittigd. De school start een tuchtprocedure.

7.      Het gebruik van muziekdragers en smartphones mag enkel tijdens de pauze.

Tijdens de lessen en de wisseling van de lesuren mag hij niet worden gebruikt.

8.      Veiligheid op de weg.

Respecteer de verkeersregels en ook de aanwijzingen van de toezichters.

9.      Dresscode.

Kentekens, symbolen of kledij die voor anderen aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn, of die uiting geven aan een politieke of religieuze overtuiging, zijn niet toegelaten. Strand- en sportkledij draag je niet.

 

In principe zal aan elke vastgestelde overtreding van deze leefregels een sanctie verbonden worden.

We rekenen op je verantwoordelijkheidsgevoel en spontaneïteit bij het naleven van deze leefregels.

 

Namens het personeel, directieteam en de leerlingenraad