Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN AAN HET KA HALLE

Op 26 mei van 14.00u-18.00u

van  2 juli tot en met 5 juli 2018 

van 16 augustus tot en met 31 augustus 2018 van 9.00 uur tot 12.00 uur (niet op zaterdag en zondag)

of na telefonische afspraak (02) 363 82 40

Voor te leggen documenten bij de inschrijving

  1. het rapport van het laatst gevolgde schooljaar (samen met de eventuele adviezen)
  2. het oriënteringsattest van het laatst gevolgde schooljaar
  3. identiteitskaart
  4. sis-kaart

Een studierichting kiezen is niet altijd vanzelfsprekend. Het advies op het rapport is veelbetekenend.
Het CLB kan helpen om een juiste keuze te maken alsook de website www.onderwijskiezer.be waar bv. belangstellingstests te vinden zijn. Aarzel niet om onze raad te vragen.