Evaluatie

Toetsen …

Deze worden tijdens de normale lesuren afgenomen. Toetsen kunnen schriftelijk of mondeling zijn en worden niet steeds vooraf aangekondigd! 
Het betreft meestal kleine leerstofgehelen. Herhalingstoetsen over een groter leerstofgeheel, worden door de vakleerkracht via de agenda aangekondigd.
De resultaten van deze toetsen worden vermeld in de agenda en opgenomen in de rapporten “dagelijks werk = DW”.

Examens…

We werken met 2 examenperiodes (december en juni). 
Tijdens deze periode zijn de leerlingen ’s namiddags vrij om te studeren.

Om te bepalen of een leerling al dan niet geslaagd is, worden zowel de cijfers “DW” als de examenresultaten geëvalueerd. Naast het cijfermatige speelt ook de leerling als persoon (attitude, vorderingen, mogelijkheden) een belangrijke rol om uit te maken of hij al dan niet geslaagd is.

Rapporten…

Tussentijds rapport = TTR : om snel zicht te krijgen op de resultaten van uw zoon/dochter is er een tussentijds rapport voorzien. Dit rapport wordt in de loop van de maand oktober uitgedeeld en geeft een ernstige indicatie van de te verwachten resultaten op DW1. 

Dagelijks werk = DW : in oktober, maart en begin juni

Examens = EX : december en juni