Evaluatie

Toetsen … (en dagelijks werk)

Toetsen worden tijdens de normale lesuren afgenomen. Ze kunnen schriftelijk of mondeling zijn en worden niet steeds vooraf aangekondigd! 
Het betreft meestal kleine leerstofgehelen. Herhalingstoetsen over een groter leerstofgeheel worden door de vakleerkracht via de agenda en smartschool aangekondigd.
De resultaten van deze toetsen worden vermeld in skore.


We werken met 2 tussentijdse rapporten voor dagelijks werk (november en maart). Eind mei krijgen alle leerlingen het rapport "dagelijks werk". Concereet wil dit zeggen dat we er voor gekozen hebben een doorlopende periode te voorzien voor dagelijks werk (van begin september tot eind mei) waarbij het tussentijds rapport ennkel de situatie op dat moment weergeeft. 
Dagelijks werk is meer dan alleen maar toetsen. Ook de vaardigheden en atiitudes krijgen een belangrijke plaats bij de evaluaties. 
 

Examens…

We werken met 2 examenperiodes (december en juni). 
Tijdens deze periode zijn de leerlingen ’s namiddags vrij om te studeren.

Om te bepalen of een leerling al dan niet geslaagd is, worden zowel de cijfers “dagelijks werk" als de examenresultaten geëvalueerd. Naast het cijfermatige speelt ook de leerling als persoon (attitude, vorderingen, mogelijkheden) een belangrijke rol om uit te maken of hij al dan niet geslaagd is.