Voorwoord

Mevrouw
Mijnheer

Mevrouw
Mijnheer
Het spreekt vanzelf dat u hoge eisen stelt aan de school die samen met u zal instaan voor het onderwijs en de verdere opvoeding van uw dochter of zoon.

GO! atheneum Halle biedt leerlinggericht onderwijs aan, waarbij de focus ligt op doorstroming. We willen onze leerlingen een sterke basis geven voor verdere stappen in het leven. Daarnaast hechten we veel belang aan de ontwikkeling en ontplooiing van elke leerling. Het pedagogische project van het gemeenschapsonderwijs (PPGO) vormt de basis van ons onderwijs.

Onze school bestaat uit een gemotiveerd team van leerkrachten en ondersteunend personeel. Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden is een traditie! Leerlingen kunnen een brede waaier van studierichtingen volgen, van handel, over (humane) wetenschappen, moderne talen, economie tot Latijn en Grieks. Daarbij kan elke leerling een keuze maken, op basis van zijn eigen interesses en talenten. Door middel van verschillende keuzevakken, seminaries, en feedme’s begeleiden de leerkrachten leerlingen bij het maken van de juiste keuze. Daarnaast krijgen de leerlingen in elke studierichting een stevige basis zodat ze elke dag kunnen leren en zichzelf intellectueel kunnen verrijken.

Onze school is een Nederlandstalige GO! school. Naast een hoog niveau op inhoudelijk vlak waarborgt ze een menselijke vorming die alleen in een open, verdraagzaam en pluralistisch milieu kan geboden worden. Leren omgaan met mensen met uiteenlopende maatschappelijke en levensbeschouwelijke opvattingen kan enkel in een leermilieu waarin deze opvattingen aanwezig zijn en geuit kunnen worden. Respect is een centrale waarde voor ons.

Kortom: GO! atheneum Halle biedt kwaliteitsvol en modern onderwijs, waarbij jongeren uit Halle en omstreken zich kunnen ontwikkelen tot intelligente, sterke, respectvolle en kritische jongvolwassenen die klaar zijn voor een volgende fase van het leven.