Onze schoolvisie

Missie
Onze missie is het ondersteunen en begeleiden van leerlingen zodat ze klaar zijn voor een volgende fase in hun leven, zoals verder studeren, werken, reizen . Het voltallige team van het Atheneum bezit de expertise en de vaste wil om leerlingen de kans te geven zichzelf te ontplooien.
 
Visie
Onze kerntaak is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op verdere studies. Onze school heeft al jaren een traditie van kwalitatief onderwijs. De focus ligt daarbij op cognitieve vaardigheden en attitudes die door de leerlingen dagelijks toegepast kunnen worden. We reiken tools aan zodat de leerlingen het eigen leerproces in handen nemen en bijsturen waar nodig. We hebben dan ook een breed aanbod van studierichtingen: van humane wetenschappen, over Latijn, economie, handel tot wetenschappen. 
De ontwikkeling en het welbevinden van elke leerling staan centraal: leerlingen kunnen niet alleen genieten van een goede opleiding, we zetten ook in op een persoonlijke aanpak, waarbij de leerling zichzelf kan en mag zijn. Een eigen identiteit, persoonlijkheid, levensbeschouwing, geaardheid,… met respect voor elkaar, zijn essentieel op onze school. Wij zien een diverse samenleving als een rijkdom. 
Onze school wil een warme plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Bij ons staat een veilig leerklimaat voorop. We trachten leerlingen positief te benaderen zodat ze onze school kunnen verlaten met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Door een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, ouders, leerlingenbegeleiding en CLB, bieden we een vangnet voor leerlingen die het al eens moeilijker hebben. 
Onze school is geen eiland op zich, maar vormt een onderdeel van de samenleving. Dankzij samenwerkingsverbanden met de bedrijfswereld, universiteiten en hogescholen, culturele sector,... kijken we verder dan de klas. Ook de samenwerking met ouders vinden we belangrijk. Dat komt het leerproces en welbevinden van onze leerlingen ten goede. 
De school is onderdeel van een drukke stad, maar is wel centraal gelegen en vlot bereikbaar te voet, met de fiets en openbaar vervoer. We bieden een rustige plek aan met een grote recreatieplaats, omgeven door wat groen. Op onze speelplaats kan je ademen. Elke leerling krijgt voldoende ruimte om een plaats in te nemen op school en zichzelf te zijn. 
 
Essentie van GO! atheneum Halle
Onderwijs aanbieden gaat voor ons verder dan het goed aanleren van een vak. We trachten onze leerlingen mee te vormen tot positief kritische en maatschappelijk geëngageerde jongeren.