PARKING UITSLUITEND VOOR PERSONEEL

Wij willen ouders, grootouders, tantes, nonkels,... er graag op wijzen dat de parking (bereikbaar via de Jean Jacminstraat) UITSLUITEND voor personeel is.

Enkel zij hebben de bevoegdheid om de parking op te rijden.

Mogen wij vragen om deze regel te respecteren. Dank u.