Inschrijven en toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingen voor het schooljaar 2017 - 2018:

Eén of beide ouders laten hun kind inschrijven en brengen zeker mee ....

 • identiteitskaart van de leerling en van één van beide ouders 
 • vignet mutualiteit van de leerling
 • een kopie van het getuigschrift van het basisonderwijs en van het eindrapport moet in het bezit zijn van de school uiterlijk op 31 augustus 2017.
 • eventueel de BASO-fiche

Inschrijven of informatie bekomen kan ... iedere schooldag van 8.30 uur tot 17 uur

 • Vanaf 10 februari 2017: voor kinderen met een broer of zus in de Middenschool, kinderen van personeel
 • Vanaf 28 april 2017: voor alle andere kinderen

Klik hier voor het inschrijfbeleid 2017-2018


Een inschrijving is slechts geldig indien:

 • het getuigschrift basisonderwijs en het eindrapport zich op het secretariaat van de school bevinden;
 • het boekengeld is vereffend;
 • de ouders zich akkoord verklaren met de schooldocumenten (schoolreglement, privacywetgeving, engagementsverklaring, PPGO, ...);
 • de verplichte taaltest wordt afgelegd in juni (meer info volgt later) 
 • GWP-deelname.